Memorijalna zbirka akademskog slikara Joze Kljakovića (1889. - 1969.) nalazi se u njegovoj obiteljskoj kući na Rokovu perivoju u Zagrebu. Kuća je sagrađena 1930. godine prema projektu arhitekta Stjepana Planića i ima status kulturnog dobra. U vrtu koji okružuje kuću nalazi se skulptura Frulaš Frana Kršinića.
Više o zbirci

Nepoznati autor, Poklonstvo kraljeva

18. st.Venecija
ulje na platnu
47,5x38,5 cm