Memorijalna zbirka akademskog slikara Joze Kljakovića (1889. - 1969.) nalazi se u njegovoj obiteljskoj kući na Rokovu perivoju u Zagrebu. Kuća je sagrađena 1930. godine prema projektu arhitekta Stjepana Planića i ima status kulturnog dobra. U vrtu koji okružuje kuću nalazi se skulptura Frulaš Frana Kršinića.
Više o zbirci

Krist propovijeda

1941.
olovka na papiru
32,4x24,2 cm