O Donaciji

Hrvatski umjetnik i profesor Jozo Kljaković (1888. – 1969.) darovao je Gradu Zagrebu 17. rujna 1969. godine kuću na Rokovom perivoju 4 i u njoj svoja umjetnička djela, kao i djela drugih umjetnika i autora. Zbirku i kuću je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske zaštitilo 2004. godine. Zbirka sadržava 317 predmeta - umjetnine (ulja na platnu, crteži i skulpture), stilski namještaj, slike, skulpture, biblioteku i ostali materijal i dokumentaciju. Zbirka je 1983. godine predana na upravljanje Centru za likovni odgoj grada Zagreba.