Impressum

Koncepcija i organizacija:
Višnja Zgaga, MDC

Stručni suradnici:
Željka Zdelar, Memorijalna zbirka „Jozo Kljaković“
Tea Rihtar, MDC

Fotografije:
Goran Vranić

Dizajn i izrada:
NOVENA d.o.o.

Izrađeno:
2011.